Winkelwagen leeg

(Bryopsis plumosa)

Beschrijving

Het vederwier is regelmatig geveerd, dat betekent dat de zijtakken (ongeveer) in hetzelfde vlak liggen. Het zijn geen wieren in de gewone zin van het woord, maar elk individu is in feite één grote cel, waarin zich een groot aantal celkernen en andere celonderdelen bevindt. Een al of niet vertakte buis dus: daarom heet dit type wier 'sifonaal'. Dit wier is minder hoog dan Bryopsis hypnoides , namelijk slechts ca. 10 cm.

Kleur: teer heldergroen. Als ze vruchtbaar zijn, zijn de vrouwelijke planten donkerder, de mannelijke planten zijn dan geelgroen.

Leefgebied

Laag intergetijdengebied tot enkele meters diepte; vaak op wat minder beschutte plaatsen dan Bryopsis hypnoides .

Verspreiding

Atlantische Oceaan, West-Europa, Middellandse Zee.

Warrig vederwier (Bryopsis hypnoides)

Beschrijving

Warrig verderwier

De vederwieren zijn eigenlijk heel bijzonder. Het zijn geen wieren in de gewone zin van het woord, maar elk individu is in feite één grote cel, waarin zich een groot aantal celkernen en andere celonderdelen bevindt. Een al of niet vertakte buis dus: daarom heet dit type wier sifonaal. Bij B. hypnoides zijn de planten onregelmatig vertakt en de zijtakken zitten aan alle kanten van de hoofdstam, dit in tegenstelling tot Bryopsis plumosa, dat in een plat vlak vertakt is. De hoogte van dit wier is maximaal zo'n 20 cm en ze zijn tot drie maal vertakt.

Kleur: Licht- tot donkergroen.

Leefgebied

Van laag in het intergetijdengebied tot enkele meters diepte (afhankelijk van de helderheid van het water); in het algemeen op rotsen en stenen, ook op schelpen e.d. Soms ook in binnenwateren; deze soort houdt van wat beschuttere milieus dan B. plumosa . Kan door middel van vertakkingen over de bodem grote oppervlakken bedekken. Als je soms in de Grevelingen duikt en de hele bodem is bedekt met een pluizig groen spul, is de kans groot, dat het deze soort is.

Verspreiding

Atlantische Oceaan en randzeeën, Middellandse Zee.