Winkelwagen leeg

(Chlorophycota, Chlorophyta)

Groenwieren zijn een- of meercellige, groengekleurde wieren. De eencellige soorten hebben twee complexe zweepharen (undulipodia); meercellige soorten zijn zeer gevarieerd van vorm. Groenwieren hebben hetzelfde type bladgroen (chlorofyl b) als landplanten. Mede daarom worden ze als voorouders van de landplanten beschouwd. Groenwieren komen in bijna alle leefmilieus voor. Sommige soorten leven zelfs in andere organismen waar ze voor de energievoorziening zorgen; dit is bijvoorbeeld het geval bij enkele korstmossen. Groenwieren komen alleen vlak onder het oppervlakte van water voor en groeien snel.

Informatie over de bekendste groenwieren:

Informatie zeesla

Informatie darmwier

Informatie viltwier

Informatie borstelwier

Informatie vederwier

Informatie rotswier