Winkelwagen leeg

Scytosiphon lomentaria

Beschrijving saucijsjeswier

Dit bruinwier vormt vrij slappe, 15 tot 30 cm lange buizen, elk met hun eigen kleine hechtschijfje. Ze kunnen overigens wel 1 meter lang worden. Die 0,5 tot 1 cm dikke buizen zijn op tamelijk regelmatige afstanden ingesnoerd, zodanig, dat het geheel net een streng worstjes lijkt. De kleur is licht bruingroen.

Leefgebied saucijsjeswier

Onderste helft van het intergetijdengebied, vooral in getijdepoelen en min of meer stilstaande zoute wateren. Op rotsen, stenen, schelpen of soms ook op andere wieren. Komt vaak samen voor met het dunsteeltje (Petalonia fascia ). In Nederland vooral in het voorjaar; in de zomer spoelt hij vaak aan.

Verspreiding saucijsjeswier

Van Noorwegen tot in de Middellandse Zee.