Winkelwagen leeg

Ectocarpus siliculosus

Beschrijving kwastwier

Er zijn diverse kwastwiersoorten, die buitengewoon lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Deze soort komt echter het meeste voor in onze streken. De planten zijn 10 tot 30 cm hoog en bestaan uit bundels onregelmatig vertakte, zeer dunne draden. De celdraden zijn 1 cel breed. De kleur is groenbruin. De draden komen voort uit een hechtorgaan, dat eveneens uit een dichte massa van zulke draden bestaat.

Leefgebied kwastwier

Intergetijdengebied en iets dieper. Op rotsen, stenen en andere, grotere wieren. Zeer algemeen, maar wordt mogelijk soms verward met soorten als Pilayella littoralis of zelfs Cladophora rupestris .

Verspreiding kwastwier

Van West-Europa tot de Middellandse Zee.

Pilayella littoralis

Beschrijving

Kwastwier (Pilayella littoralis)

Dat deze soort kwastwier heet, maakt het er niet simpeler op, want er is ook al een andere bruine wiersoort die zo heet: Ectocarpus siliculosus . Pilayella littoralis vormt eveneens dicht in elkaar gedraaide, weinig vertakte 'kwasten' van dunne draden. Ze worden tot 25 cm hoog. Het thallus is opgebouwd uit monosifone filamenten. De vertakkingen staan vaak tegenover elkaar.

Kleur

Groenbruin. Als de kleur naar groen neigt, kan hij ook nog verward worden met het groenwier Cladophora rupestris . Opgezwollen en donkerder stukken van de draden bevatten de voortplantingsorganen.

Leefgebied

Onderste helft van het intergetijdengebied en iets dieper; ook in min of meer stilstaande zoute wateren. Vooral op andere wieren, zoals Fucus -soorten en het knotswier (Ascophylum nodosum ), maar ook op stenen. Verspreiding: West-Europa.