Winkelwagen leeg

Petalonia fascia

Beschrijving dunsteeltje

Dit wier bestaat uit een kort steeltje met een hechtschijf en één enkel plat en dun, onvertakt blad, zonder nerf. Het geheel wordt ca. 20 cm lang en 5 cm breed. De kleur is niet altijd bruin, maar neigt wel eens sterk naar groen. Echte groene exemplaren zouden misschien verward kunnen worden met stukjes zeesla, maar dat heeft een steviger blad.

Leefgebied dunsteeltje

Van het midden van het intergetijdengebied tot in ondiep water, in getijpoeltjes en in min of meer stilstaande zoute wateren. Op stenen, schelpen, en dergelijke, maar wel meestal op plaatsen met vrij veel slib: je komt de soort in Nederland vooral tegen op slikken en schorren/kwelders. Staan vaak in groepjes bij elkaar. Het is typisch een soort van het vroege voorjaar.

Verspreiding dunsteeltje

West-Europa. Opmerking: Deze soort lijkt sterk op Punctaria latifolia . Deze laatste soort heeft grotere epidermiscellen en meerdere chromatoforen per cel.