Winkelwagen leeg

❰❰ alles van 'Zeewier & nog meer...'

Klik op de knop hierboven om alle onderwerpen in de categorie 'Zeewier & nog meer...' te bekijken.

Aquariumliefhebbers haten algen, maar het waterschap zou er in de toekomst wel eens verliefd op kunnen worden! Algen groeien namelijk snel, halen meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, uit het afvalwater en hebben CO2 nodig om te kunnen groeien. Bovendien kunnen algen worden gebruikt als grondstof voor veevoer of voor de productie van biodiesel. Algen zijn dus een ‘prima potentiële partner’ voor het waterschap. In februari 2009 startte waterschap Aa en Maas samen met Maris Projects BV uit Schijndel het onderzoek naar de kweek van (en waterzuivering met) algen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Treurenburg in 's-Hertogenbosch. In een voormalige sliblagune met een oppervlakte van ongeveer tienduizend vierkante meter werd de algenkweekvijver aangelegd.

Effluent, gereinigd afvalwater, stroomt geleidelijk door deze open reactor waarin de algen kunnen groeien en stikstof, fosfaat en CO2 opnemen. Tegelijkertijd wordt daarmee het effluent nog verdergaand gezuiverd en kan met een hogere kwaliteit op het oppervlaktewater worden geloosd. Doel van deze opmerkelijke ‘kweekvijver’ is te onderzoeken in welke mate algen het gereinigde afvalwater nog verder kunnen zuiveren. Daarnaast kunnen algen de CO2-uitstoot van deze installatie verlagen door uitlaatgassen van gasmotoren deels te reinigen. Ook kunnen er wellicht waardevolle restproducten (zoals biodiesel) worden gewonnen uit de algenmassa. Al met al een bijzonder onderzoek pilot met hoge ambities.