Winkelwagen leeg

Zeewier tref je aan in en bij alle zeeën en oceanen. De meeste wieren in Europa komen voor in Noorwegen, Ierland, Groot Brittannië, en de Atlantische kusten van Frankrijk, Spanje en Portugal.

Op de rotskusten van Engeland, Schotland en Noorwegen groeit bijvoorbeeld een zeer rijke wierflora.

Roscoff

Roscoff in Bretange (Frankrijk)

Het Franse Roscoff staat bekend vanwege de meer dan vijf honderd verschillende soorten zeewier die daar worden aangetroffen. Volgens experts (o.a. professor Jean Feldmann) is de kust bij Roscoff het zeewierrijkste deel van de Noordatlantische Oceaan en het Kanaal. Roscoff is een gemeente in het Franse departement Finistère (regio Bretagne) en telt 3732 inwoners (2004). Roscoff is een havenstadje en een bekend kuuroord. De kuurcentra werken veel met producten op basis van zeewier. In Roscoff is ook het wereldberoemde "Station Biologique de Roscoff"gevestigd, alwaar meer dan drie honderd mensen zich bezig houden met het marine leven rondom Roscoff.

Nederland

Oosterschelde dijk bij laagwater met zeewier In Nederland bestaan alleen kunstmatige rotskusten in de vorm van de dijken, strekdammen en havenhoofden. Vooral in het deltagebied is een rijke wierflora aanwezig. Voorwaarde is dat de dijken zijn opgebouwd uit ruwe steensoorten. Gietasfalt en basalt raken maar moeilijk begroeid.

Op pontons in havens, in kanalen met zout water en in zoutwatergebieden waar geen getijdewerking bestaat, zoals de Grevelingen, komen ook wieren voor. Men treft er over het algemeen dezelfde soorten aan als in getijdengebieden maar wel in andere verhoudingen.

Zandkusten zijn niet geschikt voor de ontwikkeling van wieren. Het zand is teveel in beweging en biedt daardoor geen houvast. Alleen op wadplaten met geringe stroming kunnen soorten als zeesla en darmwier voorkomen. Op kwelders komen enkele wiersoorten voor die speciaal aan dit milieu gebonden zijn, zoals schorpioenwier.

Litorale zone

Op de dijkhellingen zijn vaak duidelijke zones te zien, elk met een andere wierbegroeiing. Deze zonering ontstaat op natuurlijke wijze doordat elke wiersoort in verschillende mate bestand is tegen uitdroging. De zone tussen de laagwaterlijn en de hoogwaterlijn noemt men de litorale zone, die is onderverdeeld in een drietal zones:

  1. Sublitorale zone: In de zone onder de laagwaterlijn (die in principe altijd onder water staat) komt bijvoorbeeld suikerwier voor. 
  2. Intertidaal gebied: Dit valt tussen de laag- en hoogwaterlijnen:
    1. Laag-litorale zone: hier groeien gezaagde zee-eik, Iers mos en hoorntjeswier voor. 
    2. Midden-litorale zone: blaaswier of knotswier. 
    3. Hoog-litorale zone: Net onder de vloedlijn groeit klein zee-eik
  3. Spat- of supralitorale zone: Vanaf de hoogwaterlijn landinwaarts. Dit deel is gewoonlijk alleen bereikbaar voor opspattend zeewater. Het komt alleen onder te staan bij hoog springtij of stormen. Hier komt klein darmwier voor.

Nog hoger bevindt zich dan de zone van de korstmossen.

Exoten

Niet alle vastzittende wieren zijn inheems. Het Japans bessenwier is een voorbeeld van een soort die van ver is gekomen, maar in Nederland goed gedijt. Bij harde wind of ijsgang kunnen zeewieren van hun ondergrond worden losgetrokken. Op de Nederlandse kust spoelen niet alleen wieren aan die elders op onze kust groeiden. Ook wieren die aan andere kusten los raken kunnen hier terecht komen. Zo spoelt zeespaghetti (riemwier) regelmatig aan op het strand, maar groeit het niet in Nederland. Veel wieren die op het strand liggen, zijn afkomstig van de Franse, Engelse of Noorse kust en hebben een maandenlange zeereis achter de rug.

Zoekkaart zeewier Oosterschelde

Het Nationaal Park Oosterschelde heeft een leuke zoekkaart gepubliceerd waarmee je de namen kunt opzoeken van de meeste wieren die in de Oosterschelde en bij de andere Deltawerken voorkomen.

Geregistreerd bij:
Zeewierwinkel is geregistreerd bij Skal Biocontrole

Ontwerp en design:
Joomla website laten maken Amsterdam met Joomla 4: Websitemakerij in Amsterdam - Joomla specialist